Skeppsvrak - Blandat

Klicka för fullbild

En fantastisk 3D-modell som visar hur en bit av ett skeppsvrak kan se ut. Detta ger en stor öppning för alla dem som forskar och undersöker de många objekt som ligger under vattenytan och som bara de kan se som kan hantera dykartuber och simfötter. Här kan man i ordets rätta bemärkelse ta upp till ytan och visa alla helt unika föremål!

Samtliga 3D-utskrifter du ser här på vår hemsida är tillverkade med Mcor´s unika teknik SDL.