GIS

Ett av våra specialområden är GIS. Dvs terräng och markområden som kan återges i exakta höjdkurvor och med textur från olika källor, ex.vis satellit- eller flygfoton. Med Mcor´s unika teknik kan man göra modeller som är så exakta att det känns som man flyger över området. Nyttan av detta för en mängd brukare kan inte överdrivas. Kommuner, stadsbyggnadskontor, arkitekter och byggbolag är bara några exempel på kunder som har stor nytta av denna teknik.

Det blir allt mer vanligt att man använder Virtuell 3D för att visa planerare, politiker och andra hur ett område kan komma att se ut som ska bebyggas. Man kallar det för ”3D” men det är det faktiskt inte! Det är alltjämt en platt bild på skärm. Ett bra presentationsmedel men ska mer betraktas som en projektion i olika perspektiv. Det är som en kamera som förs runt på olika ställen.

Med 3D-printing blir det däremot riktig TAKTIL 3D-presentation! Terrängen, byggnader och annat presenteras i en exakt korrekt skala och modell som är omöjlig att åstadkomma manuellt. Detta eftersom man använder korrekta inmätta höjdkurvor. Därefter läggs en textur som är antingen från optofoto, flyg- eller satellitfoto. Eftersom vår unika teknik är ensam om att kunna återge exakt fotorealistisk information i fullfärg dvs CMYK med ICC-kurva, så säger det sig själv att denna presentation vida överträffar en aldrig så noggrann – men platt – karta. 3D-printad GIS är det nya perfekta hjälpmedlet för att exakt åskådliggöra mark, terrräng, nybyggnation etc. Självklart gäller detta också för det som finns under havsytan! Dvs du kan göra en exakt bottenmodell av en havsbotten. Kontakta oss för att diskutera möjligheterna!

Kategori:
gis4
bahraingis1gis5

Exempel utskrifter